KOCAELİ GÖLCÜK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı

2017 Ortaöğretim Tercih Danışmanlığı

 

2017 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ UYGULAMASI

TERCİH DANIŞMANLIĞI BİLGİLENDİRME METNİ

 

            2017 Yılı Ortaöğretim Kurumları Geçiş Sistemi Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu esas alınarak hazırlanan “Tercih Danışmanlığı Bilgilendirme Metni” aşağıda sunulmuştur.

           

A) TERCİHLERDE DİKKAT EDİLECEK ÖNEMLİ KONULAR:

a) 8’inci sınıfı başarıyla tamamlayan ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, yerleştirme işlemleri için tercih ve yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabilecektir.

b) Tercih işlemi öğrenci/veli tarafından bireysel olarak https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüklerine onaylatılacaktır.

c) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi kapsamında yapılan merkezî sistem ortak sınavlarının tamamını veya bir kısmını kullanarak özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

ç) https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden tercih işlemleri için giriş yapıldığında, tercih işlemleri ekranında, «TERCİH YAPMAK İSTİYORUM» ve «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonlarının seçenek olarak sunulması sağlanacaktır. «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM » butonunu işaretleyen öğrenciler tercih hakkını kullanmış sayılacaktır ancak yerleştirmeye esas nakil başvurusunda bulunabileceklerdir.

d) Yerleştirmede öğrenciler 25 okula kadar tercihte bulunabileceklerdir.

e) Tercih işlemleri, Bakanlığımız http://www.meb.gov.tr  veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına göre, öğrenci velisi tarafından 14-24 Temmuz 2017 (saat 17:00’a kadar) tarihleri arasında yapılacaktır.

f) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formuna bağlı kalarak veli adına yapacaktır (En geç 24 Temmuz 2017 saat 17:00’e kadar).

g) Açıköğretim ortaokulu öğrencileri ile yurt dışından sınava giren öğrencilerden tercihlerini okul müdürlüklerine onaylatma imkânı olmayanlar, Ek-2’de yer alan Açıköğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formunu APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderecektir (En geç 24 Temmuz 2017 saat 17:00’e kadar). Birden fazla tercih formu gönderilmeyecektir. Tercih formunda okul tercih kodu mutlaka yazılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu olacaktır. Bu öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil başvurularını da “Açıköğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı Yerleştirmeye Esas Nakil Başvuru Ekranı” üzerinden http://odsgm.meb.gov.tr adresinden yapacaklar ve başvuru çıktıları APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile gönderilecektir.

ğ) Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi bir örgün ortaokul ile imam hatip ortaokulu müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın yapılabilecektir.

            h) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır. Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.

            ı) Öğrencinin tercih başvurusunun yerleştirme işlemlerine dâhil edilmemesi için mutlaka veli isteğine göre okul müdürlüğünden iptal işlemi yapılması gerekmektedir.

i) Tercih Başvuru Durumu “İptal” olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecektir

j) Tercihlerin, tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun olarak elektronik ortamda hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.

k) Elektronik ortamda onaylanan “Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

l) Tercih ve yerleştirme işlemleriyle ilgili tüm bilgilendirmeler http://www.meb.gov.tr ile https://e-okul.meb.gov.tr adreslerindeki veli bilgilendirme sisteminden sürekli olarak yapılacaktır.

 

B) YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

a) 8’inci sınıfta öğrenim gören, açık öğretim ortaokulundan mezun durumda olan ve tercihte bulunan tüm öğrencilerin ortaöğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri; tercihleri doğrultusunda, okul kontenjanlarına göre, YEP üstünlüğü, esas alınarak yapılacaktır.

b) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. Ancak, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin yerleştirme işlemleri kılavuzun 1.7, 1.8 ve 1.9 maddelerine göre gerçekleştirilecektir.

c) Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanların eşit olması hâlinde, AOSP, eşitliğin devam etmesi hâlinde sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki YBP üstünlüğü, eşitliğin devam etmesi hâlinde tercih önceliği, yine eşitliğin devam etmesi hâlinde okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, bunların da eşit olması hâlinde ise öğrencinin doğum tarihine göre yaşça küçük olanların önceliği dikkate alınır.

ç) 14-18 Ağustos 2017, 21-25 Ağustos 2017, 28 Ağustos- 06 Eylül 2017 tarihlerinde yerleştirmeye esas nakil başvuru işlemi gerçekleştirilecektir. Yerleştirmeye esas nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yerleştirme takvimi doğrultusunda merkezî olarak yapılacaktır.

d) Açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen öğrencilerin, talep etmeleri halinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonunca, nakil mevzuatına göre boş kalan kontenjanlara  11-14 Eylül 2017 tarihlerinde, 3 (üç) tercih alınarak, YEP üstünlüğüne göre il/ilçe sınırları içerisinde yerleştirmesi yapılacaktır.

            e) Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.

f) «ÖZEL OKULA KAYIT YAPTIRACAĞIM TERCİH YAPMAYACAĞIM» butonunu işaretlediği halde 15 Eylül 2017 tarihine kadar herhangi bir okula kaydını yaptırmayan öğrencinin yerleştirilmesi, bu tarihten itibaren açık ortaöğretim kurumlarına yapılacaktır.

g) Öğrencilerin yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak olup sonuç bilgilerinde, kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca, SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecektir.

h) İlköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler, engel durumu ve özellikleri ile ikamet adresleri dikkate alınarak anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liseleri, çok programlı anadolu liseleri ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu kararı ile şubelere dengeli bir şekilde yerleştirilebilecektir.

ı) Özel okullarda %100 burslu okutulacak öğrenciler, Bakanlıkça puan üstünlüğü esasına göre %5’lik dilimden seçilerek yapılacaktır. Yerel şartları dolayısıyla Türkiye genelindeki ilk % 5’lik dilimden öğrenci alamayan özel okullar, tam bursluluğa karşılık gelen boş kontenjanlarını il genelindeki ilk % 5’lik dilimden karşılayabileceklerdir.

            i) Özel okullarda öğrenimi süresince burslu olarak okutulacak öğrenci, başarısı devam ettiği sürece bu haktan yararlandırılacaktır. Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir

C) ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERLE İLGİLİ İL/İLÇE ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME VE NAKİL KOMİSYONUNCA YAPILACAK İŞLEMLER

 

a) İlköğretim programını tamamlayan ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden “Özel eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” ile kaynaştırma yoluyla eğitime yönlendirilenleri, okul müdürlükleri ile iş birliği yaparak engel durumu ve özellikleri, ikamet adresleri dikkate alınarak her bir şubede iki özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci olacak şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesini sağlamak,

b) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık ortaöğretim kurumlarına yerleşen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bir başka ortaöğretim kurumuna nakli ile ilgili iş ve işlemlerini velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda belirlenen kayıt ve nakil dönemi içerisinde yürütmek,

c) İlköğretim programını tamamlayan ve herhangi bir ortaöğretim kurumuna ya da açık ortaöğretim kurumlarına yerleştirilen özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden, “İl/İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı” ile kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam edemeyeceklerin ortaöğretim kademesindeki gündüzlü veya yatılı özel eğitim okul/kurumlarına geçişler ile ilgili iş ve işlemlerin velisinin yazılı başvurusu doğrultusunda yürütülebilmesi için il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu ile iş birliği yapmak.

ç) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdürecekleri okul/kurumlara erişimini sağlamak üzere gerekli düzenlemelerin yapılması ve önlemlerin alınması hususunda okul müdürlükleri ile iş birliği yapmak.

d) Komisyon tarafından ortaöğretim kurumunda kaynaştırma yoluyla eğitime erişimi sağlanan öğrencilerin velileri ile il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunu bilgilendirmek.

 

 

D- ORTAÖĞRETİM OKULLARINA BAŞVURU ŞARTLARI

 

          1) Genel Başvuru Şartları

  Öğrencinin:

    a) 2016–2017 öğretim yılında ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını başarıyla tamamlamış ve Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olmak,

    b) Başvuru yapılacak okulun kayıt- kabul şartlarını taşımak,

    c) YEP’e sahip olmak,

 

          2) Özel Başvuru Şartları

a) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel okullar, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminde yapılan merkezî sistem ortak sınavlarındaki derslerin tümünü veya bazılarını esas alarak kendi yönetmeliğine göre öğrenci alabilecektir. 2017–2018 öğretim yılı için özel okullar, kendi yönetmeliklerinde belirledikleri puan hesaplama sistemine göre 30 Haziran -13 Temmuz 2017 tarihleri arasında kayıt işlemlerini yapabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı öğretim yılı için geçerli olacaktır. Kayıt işlemini yapan bu öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabileceklerdir. Ayrıca bu öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem nakil döneminde, nakil şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir.

b) Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, kayıt kabul şartlarını taşımaları hâlinde, tercihlerini YEP’e göre http://www.meb.gov.tr adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No:24-06500 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA adresine 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

 

c) Yurt dışından sınava giren öğrenciler, e‐okul sisteminde kayıtlı ise http://www.meb.gov.tr  adresinden tercih yaparak okul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacaktır. Bu imkânı olmayan yurt dışındaki öğrenciler ise tercihlerini http://www.meb.gov.tr  adresinde yayımlanan Ek‐2 formunu doldurarak yapacaktır. Öğrencilerin doldurdukları formu, yerleştirme için 24 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Emniyet Mahallesi Milas Sokak No 24-06500 Teknikokullar-Yenimahalle/ANKARA adresine göndermeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır. Tercihlerden ve olabilecek gecikmelerden, öğrenci velisi sorumlu olacaktır.

ç) Öğrencinin velisi, tercih ve yerleştirme ile ilgili her tür yazışmada; tercih işlemini yaptığı okulun il/ilçe kurum adı ve kodunu, öğrencinin adını‐soyadını, T.C. kimlik numarasını, yabancı uyruklu ise öğrenci kayıt numarasını ve açık adresi ile cep telefon numarasını yazacaktır.

d) Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi,  Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak 21 Temmuz 2017 tarihinde tamamlanacaktır. Ancak, söz konusu okullara kayıt yaptıran öğrenciler, yerleştirme ve yerleştirmeye esas nakil tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşmeleri hâlinde önceki okul (Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi,Klasik Sanatlar ve Musiki, Görsel Sanatlar ve Spor Programı/Projesi Uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri) hakkından vazgeçmiş sayılacaklardır.

e) Veli ve okul müdürlüğü, bu kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte bu kılavuzda belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılacaktır.

 

E)TERCİH YAPILIRKEN;

-Birinci bölümde adayın puanından yüksek olan idealdeki okullar,
- İkinci bölümde puanına yakın ve yerleşebileceği okullar,

-Son bölümde ise sigorta tercih dediğimiz açıkta kalma şansını azaltacak puanı düşük okullar yazılmalı.

- Her şeyden önce okulun programının adayın kişiliğine, seviyesine, yeteneklerine ve idealine uygun olup olmadığına dikkat edilmeli.

- Tercih edilmesi düşünülen okullarla ilgili olabildiğince çok bilgi edinmeye çalışılmalı.

-Okulun fiziki şartlarını, ulaşım şartlarını, öğrenci sayısını, bulunduğu semti, üniversiteye giriş sınavlarında ve diğer önemli sınavlarda elde ettiği başarıları, hazırlık sınıfı olup olmadığını, pansiyon durumunu, öğrenciye sunduğu imkânları öğrenmeye çalışılmalı.

-Bilgi sahibi olmak daha bilinçli tercih yapmanızı sağlayacak ve yanlış yapma ihtimalinizi azaltacaktır. Özellikle şehir dışından okul tercih edilecekse bu okullarla ilgili mutlaka bilgi alınmalıdır.

-Tercih yaparken puandan daha çok sonuç belgesindeki başarı sırası ve yüzdelik dilimine göre yapılmalı. Tercihler okula son yerleşen öğrencinin genel başarı sırası, yüzdelik dilimi ve taban puanına göre, öğrencinin istekleri de göz önüne alınarak yüksekten düşüğe doğru yapılmalıdır.

-Daha yüksek puanlı bir okulu alt tercihlere yazmak ölü tercih olacağından mantıklı bir seçim olmayacaktır. Tercihler karma yapılacaksa mutlaka yüzdelik dilimine dikkat edilmelidir.

-Tercih edilecek okulların puanları birbirine yakın olmaması, aralarında biraz puan farkının olmasına özen gösterilmelidir.

-Tercih edilecek okullara karar verildikten sonra hazırlanacak liste, önce örnek boş bir tercih formuna yapılmalıdır. Yapılacak değerlendirmeler bu form üzerinde yapılmalıdır. Emin olunduktan ve son karar verildikten sonra “asıl tercih formu” doldurularak tercihler yapılmalıdır. Çünkü tercihler yapılıp onaylandıktan sonra değiştirmek mümkün değildir. Son karar verilmeden önce iyi düşünülmelidir.

Tercihler yapılırken eğitim bölgelerindeki “Tercih Danışma Merkezi” ile Gölcük RAM tercih danışmanlığı birimi uzmanları ve  okul yöneticilerinden bilgi alınmalıdır.

                         

 

 

F) TERCİH AŞAMASINDA ANNE VE BABALARA DÜŞEN GÖREVLER

-Bu dönemde pek çok belirsizlik yaşayan gençlerin kendileri adına karar veren kişiler yerine onlara destek olacak kişilere ihtiyaçları vardır. Bu dönemde çocuğunuzun karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmede yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzun kendine özgü, farklı ve yetişkin bir birey olduğunu hatırlamalı ve kendi hayatının sorumluluğunu sahiplenmesi için önünü açabilirsiniz.

Öncelikle çocuğunuzu dinlemeyi ve ona hissettiklerinizi anlatmayı öğrenin. Genellikle aileler hissettiklerini davranışlarıyla anlatma yolunu tercih ederler. Ancak davranışlar her zaman doğru etki yapmaz. Çocuğunuzun bir birey olduğunu kabul edin ve onunla duygularınızı paylaşın. Onun neler hissettiğini öğrenmeye çalışın. Öncelikle onun tercihlerinin ne olduğunu öğrenin. İlk olarak siz hangi okulları ya da bölümleri tercih etmelerini belirtirseniz çocuğunuzun kendi isteklerini açık bir şekilde ifade etmesini engellemiş olursunuz.

Bu dönemde gençler ergenlik döneminin de etkisiyle kendilerini belirsizlik içinde hissederler. Bu süreçte meslek seçimi yapacak gençler kadar aileler de kaygı yaşıyorlar, çocuklarının gelecekleri ile ilgili endişe duyuyorlar. Bu kaygı; çevredeki insanların neler düşüneceği, ekonomik olanakların sınırlı olması, gerek dünyadaki gerekse kişilerde olan değişimlerden doğan belirsizlikler, popüler kültüre uyum sağlama isteğinden kaynaklanabilmektedir. Gençlerin çoğu kez lise, meslek ve üniversite tercihlerini ailelerine bıraktıkları ve sorumluluğu kendi üstlerine almadıkları görülüyor. Aileler meslek seçimi ve tercihler döneminde çocuklarının yanında olarak onları olumlu yönlendirmeli.

Çocuklarınızla yaşayabileceğiniz çatışmaları önlemek için bu dönemde onlarla etkin iletişim kurmak, karşılıklı olarak kaygıları paylaşmak; sizin ve çocuğunuzun birbirini daha iyi anlamanızı sağlayabilir.

Çocuğunuzu, yalnızca kendi isteğiniz veya çevrenin etkisiyle yönlendirmemek oldukça önemlidir. Pek çok aile, çocuklarına para ve prestij getirecek ya da onlardan kendi aile işlerini devam ettirecek meslekler seçmelerini ya da kendi istedikleri liselere yönlendirmek istemektedir. Ancak insanların ve çevrenin sürekli bir değişim içinde olduğu unutulmamalıdır. Çevrenin ve kişilerin talepleri doğrultusunda para ve prestij kavramları değişebilir ve farklı mesleklere kayabilir. Aile işlerini kapsayan meslekler ise ailenin genç bireyin özellikleriyle örtüşmeyebilir ve onların gelecek taleplerini karşılamayabilir.

İlk adım kendini tanımadır. Aileler çocuklarını en yakından tanıyan kimseler olarak, onların kendi ilgi ve yeteneklerini belirlemelerine bu anlamda geribildirimler vererek yardımcı olabilirler. Meslek ya da lise türü seçiminde çocuğun okullar kişilik özelliklerine uygun olmalı.

Aileler lise türlerini, meslekleri ve üniversiteleri tanımalı. Ancak çocuğa hazır bilgi vermek yerine onun bunları kendi başına araştırmasını sağlayacak yöntemleri göstermeli. Bu araştırmalar; lise, meslek ve üniversiteleri tanıtıcı kitaplardan, ilgili internet sayfalarından ve çevredeki meslek sahipleriyle yapılabilecek görüşmeler vb. içerir. Ayrıca onunla birlikte tercih etmeyi düşündüğü liseleri gezebilirsiniz.

Anne babalar tercihler sırasında lazım olacak temel teknik bilgileri öğrenmeli. Bu bilgiler baraj puanları, en fazla kaç tercih yapılabilir ve temel tercih sıralaması nasıl yapılabilir gibi. Bu bilgiler çocuğunuzun hatalı tercihler yapmasını önlemenize ve bu dönemde onun size daha fazla güvenmesini sağlayacaktır.

Tercihler döneminde çocuğunuza yapacağınız en uygun davranış, onun yanında olduğunuzu ve kararlarını desteklediğinizi belirtmek ve en önemlisi ona hissettirebilmektir.

 

                                                                                 

Gölcük RAM Müdürlüğü

 

 

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Hükümet Konağı 1. Kat Gölcük - 0262412 62 9899 / 412 98 11

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.